Czasem, podczas jazdy konnej zapominamy o istotnym aspekcie, związanym z jeździectwem, a mianowicie o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę. Wypadki się zdarzają i każdy z nas to wie. W tym podrozdziale chcielibyśmy się więc skupić na odpowiedzialności cywilnej posiadacza konia w świetle zapisów artykułu 432 oraz 415 kodeksu cywilnego, których to artykułów brzmienie jest następujące: art. 431 § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Art. 431 § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia…


Aby zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału zakup książkę w naszym sklepie bądź zapytaj o dostępność książki w Twoim ulubionym sklepie jeździeckim. Zapraszamy!