Na początku przytoczmy kilka regulacji prawnych, dotyczących transportu koni, które możemy znaleźć w przepisach: ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – rozdział 6 dotyczy przemieszczania koniowatych po 1 maja 2004 roku (po wstąpieniu do UE). Dz.U.69 poz.625; ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt…


Aby zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału zakup książkę w naszym sklepie bądź zapytaj o dostępność książki w Twoim ulubionym sklepie jeździeckim. Zapraszamy!