Sprzedaż to umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego. Umowa sprzedaży (czasem nazywana umową kupna-sprzedaży) to umowa wzajemna, zobowiązująca. Na jej podstawie sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu tej rzeczy. Nabywca zaś do uiszczenia należności (wg ceny sprzedaży) i odebrania rzeczy (art. 535. k.c). Elementy konstrukcyjne, niezbędne do zakwalifikowania konkretnej umowy jako umowy sprzedaży to: strony umowy, przedmiot sprzedaży i cena. Stroną umowy sprzedaży może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną…


Aby zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału zakup książkę w naszym sklepie bądź zapytaj o dostępność książki w Twoim ulubionym sklepie jeździeckim. Zapraszamy!