Najważniejszym dokumentem przy zakupie konia jest paszport konia. Aby zgodnie z prawem wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa, ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz.450) oraz ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91, poz.872) z późniejszymi zmianami. W przypadku koni zadanie wydawania paszportów powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 1 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, arden polski, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do księgi kuców i rejestru kuców oraz koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) są identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK…


Aby zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału zakup książkę w naszym sklepie bądź zapytaj o dostępność książki w Twoim ulubionym sklepie jeździeckim. Zapraszamy!