Od dawna w środowisku koniarzy toczą się dyskusje na temat tego, czy w przypadku koni możemy mówić o osobowości. Na wstępie należy zaznaczyć, aby nie stosować wobec koni antropomorfizacji (antropomorfizacja lub antropomorfizm to zabieg językowy, polegający na nadawaniu zwierzętom cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania). Już poprzez używanie określenia „osobowość” niektórzy nadają koniom cechy ludzkie (osobo-wość), lecz nie ma lepszego określenia w tym przypadku. Nie będziemy przecież stosować łamańców językowych typu „koniobowość” dla łatwiejszego czytania. Pozostaniemy przy „osobowości” lub ewentualnie „osobowości konia”….


Aby zapoznać się z dalszą częścią niniejszego rozdziału zakup książkę w naszym sklepie bądź zapytaj o dostępność książki w Twoim ulubionym sklepie jeździeckim. Zapraszamy!